Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 04. februára 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

31. januára 2019

Obecný úrad pozýva 17. februára detičky aj rodičov na VODNÍCKY KARNEVAL

karneval

 

24. januára 2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

18. januára 2019

ŠK Rudno nad Hronom Vás 26.1.2019 o 12:00 hod. srdečne pozýva do Kultúrneho domu na tradičné rudňanské zabíjačkové špeciality.

 

10. januára 2019

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli v našej obci nehnuteľnosť, aby si do 31. januára 2019 na Obecnom úrade podali daňové priznanie. Takisto vyzývame občanov, ktorí nemajú nahlásených svojich psov do evidencie alebo v priebehu roka došlo pri chove psa k nejakým zmenám, aby túto skutočnosť takisto nahlásili na obecný úrad.

 

10. januára 2019

Voľby prezidenta SR

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Kandidáti vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 

7. januára 2019

Obec Rudno nad Hronom aj tento rok pripravila pre občanov, ktorí zodpovedne pristupovali k separovaniu odmenu za ušetrené kupóny. Z dôvodu avizovaného navyšovania poplatku za skládkovanie komunálneho odpadu na rok 2019 obec nemohla pristúpiť k znižovaniu poplatku za KO, avšak pri vrátení kupónov za rok 2018 vás odmeníme drobnosťou.

Za 2-4 vrátené kupóny - 1 ekopero

Za 5-9 vrátených kupónov - 1 ekopero + nákupná taška

Za 10-20 vrátených kupónov - 1 ekopero + bambusový termohrnček

Za 21 a viac vrátených kupónov - 1 ekopero + nákupná taška + bambusový termohrnček

Kupóny môžete odovzdať v čase úradných hodín na Obecnom úrade.

 

22. decembra 2018

3 krali

 

18. decembra 2018

Obecný úrad oznamuje, že v týchto dňoch budú do domácností doručované kupóny na komunálny odpad na rok 2019. Pokiaľ nemáte pri vstupe na pozemok umiestnenú schránku, kupóny budú uložené na obecnom úrade, kde si ich budete môcť vyzdvihnúť. Zberový kalendár na rok 2019 bude doručený do jednotlivých domácností po dodaní od Mestského podniku služieb Žarnovica. Prvý zber komunálneho odpadu v roku 2019 pripadne na 2. januára.

 

2. decembra 2018

MO SZTŠ, ŠK a obec Rudno nad Hronom Vás pozývajú na  vianočný turnaj v stolnom tenise, ktorý sa bude konať dňa 27.12.2018 v Kultúrnom dome v Rudne nad Hronom so začiatkom: 

09:00 hod. - deti a mládež

14:00 hod. - muži, ženy, seniori

 

05. decembra 2018

Obec Rudno nad Hronom Vás pozýva na Vianoce v obci dňa 16.12.2018 o 15:00 v KD.

 

05. decembra 2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Rudno nad Hronom, PhDr. Marián Šurjanský, podľa § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení zvoláva Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom, ktoré sa bude konať dňa 7. decembra 2018, t. j. v piatok, o 18,00 hodine v Zasadačke Obecného úradu v Rudne nad Hronom s nasledovným programom.

 

01. decembra 2018

Obec Rudno nad Hronom pozýva 5. decembra o 16:30 všetky deti privítať Mikuláša.

 

12. novembra 2018

Správa miestnej volebnej komisie v Rudne nad Hronom o výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávy obcí dňa 10.11.2018

7. novembra 2018 - Voľby do samosprávy obcí

Oznamujeme občanom, že voľby do samosprávy obcí sa konajú dňa 10. novembra 2018 v čase od 7,00 do 22,00 hodiny v zasadačke obecného úradu. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Volič môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky mimo volebnú miestnosť do 10. novembra 2018 do 12,00 hodiny v pracovné dni na obecnom úrade alebo telefonicky na čísle 045/6856253.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

22. októbra 2018

Výbor Pozemkového spoločenstva Rudno nad Hronom zvoláva Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva,

ktoré sa bude konať dňa 25.11.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome v Rudne nad Hronom.

Ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, žiadame Vás, aby ste za seba niekoho splnomocnili

Zmluva o PS k nahliadnutiu

Zoznam podielnikov v PS

  

25. septembra 2018

Obec Rudno nad Hronom a divadelný súbor Šášovčan Vás dňa 21.10.2018 o 18:00 hod. všetkých srdečne pozývajú

na komédiu s kriminálnou zápletkou Z ničoho nič vražda.

z nicoho nic vrazda

Všetky aktuality nájdete tu