Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

23. apríla 2019

Pozývame Vás na 2. ročník výstupu na Drastvicu. Stretnutie je  4. mája 2019 o 7:45 pri pamätníku padlých v Rudne nad Hronom.

drastvica 2019

 

1. marca 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 22. marca 2019 bude v našej obci prebiehať vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Vakcinácia bude prebiehať na nasledovných miestach:

o 15:30 pred Obecným úradom,

o 16:00 hod. pri predajni Jednota

a o 16:30 v doline pri autobusovej zastávke.

Súčasne bude prebiehať aj čipovanie psov. Odporúčame občanom túto možnosť využiť, nakoľko podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je každý majiteľ psa povinný ho začipovať najneskôr do 31. októbra 2019.

Vakcináciu a čipovanie bude vykonávať MVDr. Soukup a je potrebné si priniesť so sebou veterinárny preukaz zvieraťa, občiansky preukaz majiteľa psa a uviesť telefónne číslo. Cena za vakcináciu, čipovanie a registráciu bude spolu 25 € (10 € vakcinácia, 10 € čipovanie a 5 € registrácia).

 

1. marca 2019

Obec Rudno nad Hronom oznamuje občanom, že dňa 15. marca 2019 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu a starých pneumatík z osobných automobilov. Pneumatiky a staré, či bližšie neurčené chemikálie, plechovice a vedrá so starou farbou či olejom a pod. je možné vyložiť v deň zberu pred brány rodinných domov, kde ich odoberú pracovníci obecného úradu. Všetko musí byť v riadne uzavretých nádobách aby sa predišlo prípadnému znečisteniu životného prostredia. Nebezpečný odpad a pneumatiky je možné do 15. marca odovzdať počas úradných hodín aj na obecnom úrade.

 

27. februára 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

 

04. februára 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov do okrskovej volebnej komisie 

Oznámenie e-mailovej adresy na zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

31. januára 2019

Obecný úrad pozýva 17. februára detičky aj rodičov na VODNÍCKY KARNEVAL

karneval

 

24. januára 2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

18. januára 2019

ŠK Rudno nad Hronom Vás 26.1.2019 o 12:00 hod. srdečne pozýva do Kultúrneho domu na tradičné rudňanské zabíjačkové špeciality.

 

10. januára 2019

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli v našej obci nehnuteľnosť, aby si do 31. januára 2019 na Obecnom úrade podali daňové priznanie. Takisto vyzývame občanov, ktorí nemajú nahlásených svojich psov do evidencie alebo v priebehu roka došlo pri chove psa k nejakým zmenám, aby túto skutočnosť takisto nahlásili na obecný úrad.

 

10. januára 2019

Voľby prezidenta SR

 

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR 1. kolo

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Kandidáti vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 

7. januára 2019

Obec Rudno nad Hronom aj tento rok pripravila pre občanov, ktorí zodpovedne pristupovali k separovaniu odmenu za ušetrené kupóny. Z dôvodu avizovaného navyšovania poplatku za skládkovanie komunálneho odpadu na rok 2019 obec nemohla pristúpiť k znižovaniu poplatku za KO, avšak pri vrátení kupónov za rok 2018 vás odmeníme drobnosťou.

Za 2-4 vrátené kupóny - 1 ekopero

Za 5-9 vrátených kupónov - 1 ekopero + nákupná taška

Za 10-20 vrátených kupónov - 1 ekopero + bambusový termohrnček

Za 21 a viac vrátených kupónov - 1 ekopero + nákupná taška + bambusový termohrnček

Kupóny môžete odovzdať v čase úradných hodín na Obecnom úrade.

 

Všetky aktuality nájdete tu