Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

21. mája 2018

Pri príležitosti MDD  pozývame všetky deti 2. júna 2018 o 15:00 hod. na ihrisko ŠK.                                                                                                         Pripravili sme pre Vás  popoludie plné zábavy a opekačku. 

 

2. mája 2018

Srdečne Vás pozývame 5. mája 2018 na oslavy 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom so začiatkom o 18:30 kladením venca k  pamätníku padlých a následne na posedenie pri vatre, ktorá bude podpálená v čase od 18.30 -19.00 na ihrisku ŠK Rudno nad Hronom. O občerstvenie bude postarané. 

 

18. apríla 2018

Obec Rudno nad Hronom Vás dňa 30. apríla 2018 o 16:00 pozýva pred Obecný úrad na tradičné stavanie mája.                                                             Svojim programom prispejú deti z MŠ a spevokol Rudnianka. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

9. apríla 2018

Všetky mamy, mamky, mamičky aj staré mamy a babičky srdečne pozývame 13. mája 2018 o 15:00 hod. pri príležitosti "Dňa matiek" na divadelné predstavenie Kam z konopí...?,  v podaní DS Dom chvály Nová Baňa.

 

9. apríla 2018

Pri príležitosti Dňa Zeme pozývame všetkých dobrovoľníkov a milovníkov prírody na  čistenie Mokriam potoka.

 

6. apríla 2018

Obec Rudno nad Hronom Vás srdečne pozýva na 1. ročník výstupu na Drastvicu. Tešíme sa Vašu účasť.

 

5. apríla 2018

Riaditeľstvo Materskej školy v Rudne nad Hronom vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019, ktorý bude prebiehať od 02.05.2018 do 31.05.2018 v čase od 7.30 do 16.30 hod.

Viac na - Zápis detí do MŠ Rudno nad Hronom

21. marca 2018

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 27.3.2018 t. j. v utorok, bude v našej obci vykonaný zber všetkých nepotrebných pneumatík. Pneumatiky je v deň zberu potrebné vyložiť pred brány rodinných domov, kde ich odoberú pracovníci obce. V prípade, že v deň zberu nebudete môcť pneumatiky odovzdať, bude možné ich po tomto termíne priniesť k obecnému úradu na vytvorené zberné miesto. Pneumatiky z nákladných vozidiel a pod. je potrebné priniesť na vytvorené zberné miesto.

 

7. marca 2018

Výbor pozemkového spoločenstva v Rudne nad Hronom oznamuje verejnosti, že dňa 12. marca 2018 nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výrube náletových drevín na parcele č. 400/8 E-KN vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva. Začne sa tak výrub náletových drevín v lokalite Brezina a Hrádok, ktorý bol schválený na Valnom zhromaždení 3. decembra 2017.

 

14. februára 2018

Obecný úrad oznamuje občanom, že si počas úradných hodín môžu bezplatne prevziať na obecnom úrade vrecia na zber separovaného odpadu.  

 

26. januára 2018

Občianske združenie Rudnianske sovičky zriadené pri MŠ v Rudne nad Hronom Vám dáva do pozornosti možnosť venovať 2 % dane na účely vybudovania detského ihriska. Od 1. januára 2018 akceptuje daňový úrad len prepdísané tlačivá, ktoré si môžete vyzdvihnúť osobne na obecnom úrade alebo stiahnuť tu:  Vyhlásenie a Potvrdenie

 

24. januára 2018

Športový klub Rudno nad Hronom pozýva 10. februára 2018 všetkých a všetky masky na Fašiang na Rudne 

 

09. januára 2018

Obec Rudno nad Hronom pozýva dňa 11. februára 2018 všetky deti na Karneval 

Stretneme sa o 15-tej v kultúrnom dome.

 

09. januára 2018

Športový klub Rudno nad Hronom pozýva dňa 20.1.2018 všetkých na Obecnú zabíjačku Tešíme sa na Vás!

 

21. decembra 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude v termíne od 21.12.2017 do 02.01.2018 zatvorený.

 

18. decembra 2017

Obecný úrad na podnet od občanov rozhodol odmeniť domácnosti, ktorým ostali kupóny na komunálny odpad z roku 2017. Za každých 5 kupónov odovzdaných na obecnom úrade Vás odmeníme drobnosťou. Kupóny môžete odovzdať na obecnom úrade v čase úradných hodín.

 

12. decembra 2017

Obec Rudno nad Hronom Vás srdečne pozýva na Vianoce v obci.

Tešíme sa na Vás 17.12.2017 o 15:00 hod. v kultúrnom dome.

 

11. decembra 2017

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 18a, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 70/2017 zo dňa 08.12.2017 vyhlásilo voľby Hlavného kontrolóra Obce Rudno nad Hronom na 26. januára 2018.

Viac Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Rudno nad Hronom a náležitosti prihlášky.

 

01. decembra 2017

Obec Rudno nad Hronom v spolupráci s OZ Rudnianske sovičky pozýva všetky deti na Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať 05.12.2017 o 16 : 30 hod v areáli Materskej školy v Rudne nad Hronom. Nezabudnite si priniesť svoj obľúbený hrnček na Mikulášsky punč !

 

8. novembra 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje,

že v termíne od 01.12.2017 do 01.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30

a v termíne od 04.12.2017 do 04.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta,

v termíne od 05.12.2017 do 08.12.2017 v čase od 08:00 do 17:30

a v termíne od 11.12.2017 do 15.12.2017 v čase od 08:00 do 17:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta.

 

6. novembra 2017

Správa okrskovej volebnej komisie v Rudne nad Hronom o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 vo voľbách do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 4. novembra 2017

 

23. októbra 2017

Výbor Pozemkového spoločenstva Rudno nad Hronom zvoláva na deň 03.12.2017 o 14,00 hod. zhromaždenie pozemkového spoločenstva v kultúrnom dome v Rudne nad Hronom, pozostávajúce z nehnuteľností, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva v k. ú. Rudno nad Hronom č. LV 870 a 871.

Program

1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti PS, 3. Schválenie vydržania pozemkov PS v prospech obce Rudno nad Hronom pod cestami v obci po zameraní geodetom  4. Schválenie vydržania časti pozemkov PS v prospech Juraja Tauchmana (pod pivnicu), 5. Prerokovanie budúceho hospodárenia na lesných pozemkoch spoločenstva, 6. Rôzne, diskusia, 7. Záver.

Prezentácia účastníkov je jednu hodinu pred otvorením valného zhromaždenia v mieste konania. Vaša účasť na zhromaždení je nutná.

Poučenie: Na zhromaždení sa môžete zúčastniť aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Bližšie informácie môžete získať na Obecnom úrade v Rudne nad Hronom tel. č.  045/6856 253 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Žiadame všetkých podielnikov, aby sa zúčastnili valného zhromaždenia. Ak sa nemôžete zúčastniť, prosím Vás, aby ste niekoho za seba na zhromaždenie splnomocnili. Vzor splnomocnenia.

  

Všetky aktuality nájdete tu