I. polrok 2019:    II. polrok 2019:
22.02.2019               23.08.2019
26.04.2019               25.10.2019
28.06.2019               13.12.2019
 
I. polrok 2018:    II. polrok 2018:
23.02.2018               24.08.2018
27.04.2018               26.10.2018
29.06.2018               30.11.2018
 
Komisie pracujú podľa vlastných plánov práce a podľa potreby.