Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda: Erika Horváthová

Členovia: Ing. Edita Červenková, Imrich Bartoš, Ivan Gubán st., Božena Koniarová, Katarína Mičová, Mária Víglaská ml.

 

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Imrich Bartoš

Členovia: Obecné zastupiteľstvo

 

Komisia kultúry, mládeže a športu

Predseda: Ing. Roman Lipiansky

Členovia: Obecné zastupiteľstvo, Mgr. Oľga Budovcová, Marta Klongová, Katarína Beniaková, Mgr. Janka Lipianska

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Imrich Bartoš

Členovia: Miroslav Dudek, PaedDr. Ján Kováčik