Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

 

Identifikačné údaje o škole

Názov školy:

Materská škola

 

Riaditeľka MŠ:

PaedDr.. Oľga Budovcová

Učiteľka MŠ:

Marta Klongová

Typ MŠ:

Štátna

Adresa:

966 51, Rudno nad Hronom, č. 275

Telefón:

045 / 68 60 151

Prevádzková doba MŠ:

6:30 - 16:00

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Údaje o zriaďovateľovi:

Obec Rudno nad Hronom

Štatutárny zástupca:

PhDr. Marián Šurjanský – starosta obce

Telefón:

045 / 68 56 253

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Materská škola - Rudnianske sovičky

Materská škola, ktorou objavujeme kúzlo nášho regiónu.

  • Poskytujeme predškolské vzdelávanie deťom vo veku 3-6 rokov (ako aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).
  • Osobnostne orientovaným prístupom v duchu humanizmu a demokracie poskytujeme deťom možnosti pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa ako symbiózy a vyváženosti rozvoja všetkých stránok osobnosti (kognitívnej, psychomotorickej a socioemocionálnej).
  • Rozvíjame individuálne možnosti každého dieťaťa vytvorením zaujímavého a tvorivého učebného prostredia v MŠ bohatého na kultúrno – spoločenský život zameraný na ľudové zvyky a tradície. Prostredníctvom vlastného regiónu formujeme u detí  hrdosť na svoj región ako aj štát a  zároveň rozvíjame aj pozitívny vzťah  k jeho kultúrnym a prírodným hodnotám.
  • Ponúkame priestor a možnosti na vlastnú aktivitu a získavanie edukačne hodnotných skúseností prostredníctvom vlastnej sebarealizácie. Deťom poskytujeme také možnosti rozvoja, ktoré smerujú k ich rozvoju zdravej sebadôvery, k otvorenému vzťahu k druhým ľudom ako aj k svetu; vytvárame im príležitosti a situácie  hrať sa, pracovať a učiť  sa samostatne aj v spolupráci.

Charakteristika materskej školy Rudno nad Hronom

Materská škola Rudno nad Hronom sa nachádza v menej frekventovanej časti obce. Obklopuje ju tiché a krásne prírodné prostredie. Výborná poloha umožňuje vytvárať a realizovať aktivity v spojitosti s prírodou, tak podporujúc zdravý vývin detí. Výchovno-vzdelávací proces obohacujeme o prvky alternatívnej pedagogiky M. Montessori. Kladieme dôraz na individuálne potreby dieťaťa súvisiace s jeho optimálnym rozvojom.

Materská škola má bezbariérový prístup a tvarom pripomína detskú vrtuľku. Budova materskej školy bola odovzdaná do prevádzky v roku 2003. Naša materská škola poskytuje celodennú starostlivosť, na požiadanie rodičov aj poldenný pobyt detí.  Budova postupne prechádza postupnou rekonštrukciou. Trieda je členená na herne, jedáleň a spálňovú časť. Materiálno technické vybavenie triedy je na výbornej úrovni. Súčasťou MŠ je školská jedáleň, ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole. 

Vonkajší areál je vhodne upravený, doplnený o pieskovisko, zostavu s kĺzačkou, preliezky, záhradný domček, vhodne zabezpečený proti vniknutiu cudzích osôb a zvierat.

Na stiahnutie:

Správa o VVČ za šk. rok 2019-2020

Správa o VVČ za šk. rok 2017-2018
Správa o VVČ za šk. rok 2016-2017
Správa o VVČ za šk. rok 2015-2016
Správa o VVČ za šk. rok 2014-2015
Správa o VVČ za šk. rok 2013-2014
Správa o VVČ za šk. rok 2012-2013
Správa o VVČ za šk. rok 2011-2012
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - pdf
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - doc
Informácia o 2%

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech