Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

 

Oznamy:

Zaslania:

VO/VOS:

 

 Oznámenie o realizácii projektu:

logo OPII EFRR 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071S894

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Rudno nad Hronom, sídlo Rudno nad Hronom 16, 966 51 Rudno nad Hronom, SR

Miesto realizácie: Obec Rudno nad Hronom

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. športový areál - ihrisko
  2. okolie MŠ + detské ihrisko
  3. OcÚ a kostol, verejné priestranstvo
  4. autobus. zástavka (stĺp)
  5. autobus. zástavka (stĺp)
  6. verejný priestor
  7. verejné priestranstvo, plánované detské ihrisko (stĺp)
  8. verejné priestranstvo, cestička k tajchu (stĺp)
  9. ver. priestor pred bytovkou
  10. areál cintorína

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je v stave podpisu zmluvy s dodávateľom. Následne bude VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán:: www.eurofondy.sk

 

wifi plagat

 

 

 

Názov projektu: Rekonštrukcia KD a obecného úradu Rudno nad Hronom 

Vzor info na web PRV

 

 

© 2012 Rudno nad Hronom | Ochrana osobných údajov(GDPR)
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech