Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

 

Zberový kalendár 2021 - separovaný zber + komunálny odpad

 

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2021

M e s i a c  D e ň D á t u m
Január piatok 15.01.2021
Február piatok 12.02.2021
Marec piatok 12.03.2021
Apríl piatok  16.04.2021
Máj piatok 14.05.2021
Jún piatok 11.06.2021
Júl piatok  09.07.2021
August piatok 13.08.2021
September piatok 17.09.2021
Október piatok 15.10.2021
November piatok 19.11.2021
December piatok

10.12.2021

 triedenie blog

Pravidlá kvalitného triedenia odpadov:

1. Papier

  • áno: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón
  • nie: obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

2. Plasty

  • áno: fólie, sáčky, tašky, polystyrén, plastové hračky, obaly od jogurtov a iných potravín (opláchnuté), PET fľaše (z minerálok, z nealkoholických nápojov a pod.)
  • nie: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly 

3. Sklo

  • áno: fľaše, poháre, črepy
  • nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, žiarivky, sklo obsahujúce drôt

4. Kovy

  • áno: obaly z konzerv, plechovky, vrchnáky z fliaš, hliníkové viečka, farebné kovy, čisté kovové súčiastky
  • nie: hrubo znečistené kovové obaly napr. od farieb alebo iných chemikálií

5. Tetrapaky

  • áno: obaly z mlieka, džúsov a pod.
  • nie: obaly s recyklačným označením C/PAP

 

Viac informáciíí ako správne triediť odpad nájdete aj na stránkach:

 

Zber elektroodpadu:

Elektroodpad vzniknutý na území obce, je možné odovzdať po dohode s pracovníkom obecného úradu počas úradných hodín bezplatne aj v suteréne OcÚ.
Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

20   01 23

vyradené zariadenia   obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20   01 21

žiarivky a iný odpad   obsahujúci ortuť

N

20   01 33

batérie   a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03   a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20   01 35

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v

20 01 21 a 20 01 23,   obsahujúce nebezpečné časti

N

20   01 36

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01   35

O

Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

 

Ako triedime:

Na stiahnutie:

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech