Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

 

Zberový kalendár 2020 - separovaný zber + komunálny odpad

M e s i a c  D e ň D á t u m
Január streda 15.01.2020
Február streda 12.02.2020
Marec streda 11.03.2020
Apríl streda 15.04.2020
Máj streda 13.05.2020
Jún streda 17.06.2020
Júl streda 15.07.2020
August streda 12.08.2020
September streda 16.09.2020
Október streda 14.10.2020
November streda 11.11.2020
December streda

16.12.2020

 triedenie blog

Pravidlá kvalitného triedenia odpadov:

1. Papier

  • áno: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón
  • nie: obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

2. Plasty

  • áno: fólie, sáčky, tašky, polystyrén, plastové hračky, obaly od jogurtov a iných potravín (opláchnuté), PET fľaše (z minerálok, z nealkoholických nápojov a pod.)
  • nie: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly 

3. Sklo

  • áno: fľaše, poháre, črepy
  • nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, žiarivky, sklo obsahujúce drôt

4. Kovy

  • áno: obaly z konzerv, plechovky, vrchnáky z fliaš, hliníkové viečka, farebné kovy, čisté kovové súčiastky
  • nie: hrubo znečistené kovové obaly napr. od farieb alebo iných chemikálií

5. Tetrapaky

  • áno: obaly z mlieka, džúsov a pod.
  • nie: obaly s recyklačným označením C/PAP

 

Viac informáciíí ako správne triediť odpad nájdete aj na stránkach:

 

Zber elektroodpadu:

Elektroodpad vzniknutý na území obce, je možné odovzdať po dohode s pracovníkom obecného úradu počas úradných hodín bezplatne aj v suteréne OcÚ.
Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

20   01 23

vyradené zariadenia   obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20   01 21

žiarivky a iný odpad   obsahujúci ortuť

N

20   01 33

batérie   a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03   a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20   01 35

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v

20 01 21 a 20 01 23,   obsahujúce nebezpečné časti

N

20   01 36

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01   35

O

Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

 

Ako triedime:

Na stiahnutie:

 

 

© 2012 Rudno nad Hronom | Ochrana osobných údajov(GDPR)
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech