Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

 

Máte radi príbehy zaujímavých osobností? V dejinách našej obce ich máme množstvo a sme právom na nich hrdí.

 

Rodáci:

Ernest RuzickaErnest (Arnošt) Ružička (1911 – 1978) – významný lekár – stomatológ.

Pochádzal zo známej sklárskej rodiny. Absolvoval študijné pobyty vo Varšave, Viedni, Štokholme, Zürichu a Ženeve. Pôsobil na Bakteriologickom oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Neskôr bol vedúcim Katedry pre zubné choroby na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a prednostom Stomatologickej kliniky. Je autorom takmer 30 štúdií v domácich aj zahraničných časopisoch a spoluautorom publikácie Zdravoveda.

 

 

 

 

Karol SchwarzKarol Schwarz (1920 – 2014) – generál, protifašistický bojovník.

V rokoch 1941 – 43 absolvoval vojenskú akadémiu v Bratislave, po ktorej bol vyslaný na východný front ako vojak Slovenskej armády. Na fronte velil čate a neskôr rote. V októbri 1943 prešiel na stranu Sovietskeho zväzu. Neskôr pôsobil v 2. československej samostatnej paradesantnej brigáde. Zúčastnil sa na bojoch na Dukle, kde bol dvakrát zranený, a na oslobodzovaní Československa. V období rokov 2000-2003 bol predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Za odbojovú činnosť bol vyznamenaný mnohými vyznamenaniami, napríklad Rádom Milana Rastislava Štefánika III. triedy, Čs. vojnovým krížom 1939, Rádom SNP I. triedy, Rádom Veľkej vlasteneckej vojny, Poľským vojnovým krížom, československou medailou Za chrabrosť pred nepriateľom. V Rudne je aj pochovaný.

 

 

 

 

Gejza LukyGejza Luky (1924 – 1993) – prvý rudniansky rímskokatolícky kňaz.

Študoval na bohosloveckej fakulte v Nitre, kde bol v r. 1948 vysvätený za kňaza. Neskôr sa stáva správcom farnosti v Dolnej Tižine a Nemšovej. Bol členom Diela koncilovej obnovy. Od r. 1982 pôsobil ako dekan v Trenčíne, kde je aj pochovaný.

 

 

 

 

Marianna GrznarovaMarianna Grznárová (1941*) - slovenská poetka a prozaička.

Prvé diela začala publikovať v denníkoch Ľud, Smena a v časopise Mladá tvorba, knižne debutovala v roku 1966 zbierkou básní Vstupujte bosí. Vo svojej tvorbe sa zameriavala na poéziu pre dospelých. Oveľa väčší úspech zaznamenala svojou tvorbou pre deti, s ktorou začínala ako dramaturgička, keď písala rozprávkové seriály pre televíziu. Jej rozprávky sa vyznačujú svojráznym, duchaplným humorom, strohým štýlom i jazykom, pričom však dokonale vystihuje povahové črty človeka. Preslávila ju kniha Maťko a Kubko, sfilmovaná do rozprávky Pásli ovce valasi. Pôsobila aj ako učiteľka, redaktorka, či dramaturgička. V r. 2017 získala čestné občianstvo v Rudne nad Hronom a bola jej odhalená pamätná tabuľa.

 

 

Pôsobili u nás:

Tomáš Doršic (Dorothicius) – evanjelický kňaz.

Pôsobil v Rudne v r. 1652 – 1664, pokračoval v písaní denníka svojho otca, kam zaznamenával významné
regionálne udalosti a vlastné básne.
Jeho rukopis je uložený v archíve Matice slovenskej v Martine.

 

Štefan Čutkay (1829 – 1908) - katolícky kňaz.

Krátkymi článkami prispieval do slovenských náboženských časopisov.

 

Anton Cebecauer (1830 – 1910) – profesor na banskobystrickom gymnáziu.Anton Cebecauer

Pre proslovenskú činnosť bol prenasledovaný uhorskými úradmi. V Rudne pôsobil ako farár
v r. 1896 - 1910.
Pochovaný je na miestnom cintoríne v Rudne. Zostavil a vydal niekoľko učebníc a náboženských príručiek. Článkami prispieval do rôznych novín a časopisov, napr. Cyril a Metod, Lichardov Obzor...

 

 

Ján Kršák (1844 – 1919) – kňaz, spisovateľ, publicista, profesor.

V Rudne pôsobil v r. 1877 – 1891. Spolu s Jánom Levoslavom Bellom a Ondrejom Černianskym vydal
zborník veršov pre deti: Jarnie kvety. V zborníku uverejnil 26 básní prírodnej a vlastivednej lyriky,
poznačených idylickosťou a patetizmom. Verše uverejňoval aj v časopisoch Zornička a Vydrove besiedky.
Autor vyše 50 článkov s výchovnou, mravoučnou a náboženskou tematikou. Prekladal z nemčiny.
Člen literárnej družiny Spolku svätého Vojtecha v Trnave, zakladajúci člen gymnázia v Kláštore pod Znievom.

 

Vojtech DvihallyVojtech Dvihally (1874-1931) - rímskokatolícky kňaz, spolkový a národný pracovník.

Rodák z dnešnej Ukrajiny pôsobil v Rudne od roku 1920 až do smrti. Bol veľmi vzdelaný, výborný rečník, ovládal 7 jazykov a bol nadšeným podporovateľom misií. Pochovaný je na miestnom cintoríne.

 

 

 

 

 

 

Jozef KackaJozef Kačka (1865 - 1938) - národný pracovník, rímskokatolícky kňaz, publicista.

Pôsobil v Rudne v roku 1891. Bol členom SĽS, v medzivojnovom období publikoval náboženské práce i politické články.

 

 

 

 

 

 

Vincent RuzickaVincent Ružička a syn Viliam – sklárski odborníci pochádzajúci z Čiech.

Zaslúžili sa o najväčší rozmach rudnianskej sklárne (1887 – 1913), počas ich pôsobenia patrila skláreň k najmodernejším v Uhorsku. Jej súčasťou bola aj malá vodná elektráreň a jej výrobky sa vyvážali až do ďalekého Egypta. Rodinná hrobka Ružičkovcov sa nachádza na miestnom cintoríne, okrem manželiek sú tam pravdepodobne pochované aj niektoré z ich detí.

 

 

 

 

Emil Göllner (1918 – 1987) – dramatik.

V Rudne pôsobil ako učiteľ v r. 1940 – 1945. Napísal niekoľko divadelných hier situovaných do dedinského
i učiteľského prostredia, ako:
Zlomená pýcha, Súdny deň sa odkladá, Ulička, Krvavý kvet.

 

Dušan Valocký (1928 – 2016) – akademický maliar a pedagóg.

Venoval sa maľbe krajiny, neskôr abstrakcii, učil na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva a tiež v
oddelení architektúry,
bol prvým predsedom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.
V Rudne prežil posledné roky života, pochovaný je na miestnom cintoríne.

 

 

© 2012 Rudno nad Hronom | Ochrana osobných údajov(GDPR)
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech