Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Novinky

 • Modernizácia obecnej knižnice

  Nákup nových knižných regálov z verejných zdrojov podporil v rámci projektu "Modernizácia Obecnej knižnice“

  Fond na podporu umenia dotáciou vo výške 2000,00 €

  FPU logo4 bielenamodrom

   
 • Referendum 2023

  V januárovom referende majú občania možnosť rozhodnúť o návrhu na zmenu ústavy v otázke predčasného skončenia volebného obdobia NR SR. Bližšie info nájdete v priloženom odkaze.

  referendum 2023

   
 • Nový web farnosti

  Milí priatelia, miestna farnosť má novú webovú stránku. https://rudnonadhronom.fara.sk Privítajú vaše podnety, čo Vám na stránke chýba a chceli by ste doplniť. Vopred ďakujeme za každý zaujímavý podnet.

   
 • Kniha "Rudno nad Hronom Monografia obce"

  Oznamujeme všetkým občanom, rodákom a priaznivcom našej obce, že v roku 2021 vznikla publikácia "Rudno nad Hronom Monografia obce", ktorej vydavateľom je Obec Rudno nad Hronom.

  Čítať ďalej...  
 • "Nové čítanie"

  Do obecnej knižnice pribudlo niekoľko zaujímavých titulov. Všetci ste srdečne vítaní.

  kninica

  Čítať ďalej...  
 • Napísali o nás

  Zapojili sme sa v týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny do rubriky "Ako sme žili v Československu".

  Čítať ďalej...  
 • Jazykovedné okienko

  Milí čitatelia, viacjazyčné rozhranie nášho webu je na svete. Zvoľ si svoj obľúbený jazyk z nižšie uvedeného menu a otestuj svoje znalosti.


   

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Rudne nad Hronom, Božena Beihoffner, oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby starostu obce a voľby do obecného zastupiteľstva môžu doručiť v úradných hodinách Obecného úradu v Rudne nad Hronom na adrese:

 • Obecný úrad č.16
 • tel. kontakt: 045/ 6856253
 • e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Dňa 30. augusta 2022 môžu politické strany, koalície a nezávislí kandidáti doručiť kandidátne listiny v čase od 7:00-15:00h na vyššie uvedenej adrese.

Od 16:00-24:00h je možné dohodnúť si doručenie kandidátnych listín na tel. čísle : 0911 135 411.

Politické strany a koalície doručujú kandidátne listiny v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca. Splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca. Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny v listinnej forme osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnili. Nezávislý kandidát, alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca.

Termín odovzdania si môžete dohodnúť telefonicky.

V termíne od 11.8.2022 do 19.08.2022 a dňa 23.08.2022 zapisovateľka MVK čerpá dovolenku. V tomto termíne je možné dohodnúť si odovzdanie kandidátnych listín na tel. čísle : 0911 135 411

DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Miestna volebná komisia
 

Do miestnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do miestnej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)] doručí politická strana alebo koalícia v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
 • meno, priezvisko a podpis osoby

-oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obecný úrad, Rudno nad Hronom 16, 966 51 Rudno nad Hronom.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

03.08.2022

 

Oznámenie
o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech