Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

Oznamujeme občanom,

ktorým bola obcou pridelená malá domová čistička odpadových vôd (ČOV), že dňa 18. novembra 2021 (prípadne aj 19. novembra 2021) príde do obce geodet, aby zameral skutočné osadenie ČOV-iek. Preto žiadame užívateľov ČOV, aby na tento účel zabezpečili a umožnili bezpečný vstup na svoj pozemok.

cov

Zoznam rodinných domov, v ktorých bude vykonávané zameranie:

  • 4, 11, 12, 43, 49, 57, 69, 77, 83
  • 106, 122, 134, 139, 145, 149, 153, 161,171, 174, 194
  • 206, 224, 225, 227, 229, 230, 235, 238, 249
  • 303 a 317

 

Plagt BBkraj

Obecný úrad oznamuje občanom,

že 13. októbra 2021 v dopoludňajších hodinách bude vykonaný zber objemného a nebezpečného odpadu.

  • Odpad je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov, kde ho odoberú pracovníci obecného úradu.
  • Odpad je možné po dohode so zamestnancom obecného úradu priniesť do 13. októbra  aj do priestorov bývalej materskej školy (oproti obecnému úradu, súp. č. 34).
  • Nebezpečný odpad musí byť v riadne uzavretých nádobách, tak aby sa predišlo prípadnému znečisteniu životného prostredia.
  • !!! Staré elektrospotrebiče, pneumatiky a odpad, ktorý je možné vyseparovať nebude odobratý !!!

Objemný odpad

objedmn odpad 05 2019

 

Nebezpečný odpad

images

 

esty papier

Obec Rudno nad Hronom sa v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Kauflandom zapojila do projektu "POMÁHAME POTRAVINAMI". Bližšie info o projekte na https://spolocnost.kaufland.sk/clovek-a-zivotne-prostredie/spolocenska-zodpovednost/pomahame-potravinami.html alebo https://redcross.sk/pomahame-potravinami/

dobrovDňa 14.10.2021 v čase od 7:00 do 14:00 hod. bude v pobočke Kauflandu Žiar nad Hronom prebiehať zbierka určená pre občanov našej obce.

 

 

 

Dňa 16. októbra 2021 o 15:00 hod. (ak to pandemická situácia dovolí) sa stretneme na lúke za Kalváriou na ŠARKANIÁDE.

sarkaniada

Pre deti je pripravený náhradný športový program pre prípad, že by nám nefúkalo.

 Náhradný termín podujatia, ak by nám počasie nevyšlo vôbec je 23.10.2021. 

 

Vážení rodičia,

voľby zástupcov z radov rodičov detí navštevujúcich MŠ v Rudne nad Hronom do RADY ŠKOLY sa uskutočnia v Materskej škole v Rudne nad Hronom dňa 16.9.2021 v čase od 14:45 do 15:45 hod. na terase pred vstupom do MŠ.

Krúžkujú sa dvaja kandidáti zákonných zástupcov detí.

Pri voľbe zástupcu rodičov do RADY ŠKOLY môžu rodičia uplatniť jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v MŠ.

Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov zriaďovateľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaní volieb nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených rodičov.

 

Srdečne Vás pozývame na 3. ročník výstupu na Drastvicu.

Stretnutie je 15. septembra 2021 o 7:30 hod. pri Obecnom úrade v Rudne nad Hronom.

drastvica plagt2021 

Každý účastník sa výstupu zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť!

Dňa 21.8.2021 o 16:00 hod. pozývame malých aj veľkých na súťažné rodinné popoludnie Rudnianske koliesko. 

Stretneme sa na rudnianskom moste, cestou na železničnú stanicu. 

Koliesko2 1 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14.-15.8.2021 sa bude konať už 9. ročník štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Viac ako 2800 účastníkov behu bude zdolávať náročnú trať z Jasnej do Bratislavy. Trať behu vedie aj cez našu obec a účastníci behu tak budú mať možnosť spoznať aj tento pekný kút Slovenska. 

Veríme, že táto športová udalosť bude pre Vás prijemným spestrením prázdninového času, a že účastníkov povzbudíte v ich úsilí prebehnúť naprieč Slovenskom.

OTKD 06 2021 inzerce 1

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech