Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

V dňoch 06.11. - 09.11.2023 v čase 7:30 hod - 10:40 hod konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku  Žarnovica – Nová Baňa.

V dôsledku výlukových prác bude v uvedených dňoch v úseku Žarnovica- Nová Baňa vlak Os 5708 s odchodom zo žel. zastávky Dolné Hámre o 8:44 hod, zo žel. zastávky Voznica o 8:48 hod  a zo žel. zastávky Rudno nad Hronom o 8:52 hod,  nahradený náhradnou autobusovou dopravou /NAD/ :

NAD nebude zachádzať na železničné zastávky Dolné Hámre, Voznica a Rudno nad Hronom.

Informácia o miestach zastavenia náhradnej autobusovej dopravy/NAD/:

Železničná stanica/zastávka 

Miesto zastavenia NAD 

Žarnovica

pred staničnou budovou 

Dolné Hámre

na autobusovej zastávke „ Voznica, rázc.“

Voznica

na autobusovej zastávke „ Voznica, OcÚ“

Rudno nad Hronom

na autobusovej zastávke „Rudno nad Hronom, OcÚ“

Nová Baňa

pred staničnou budovou 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.10.2023, t. j. v piatok o 16:00 hodine v zasadačke OcÚ v Rudne nad Hronom. s nasledovným programom:

 • Otvorenie zasadnutia OZ
 • Schválenie programu
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Schválenie Dodatku č. 1 k PHSR na roky 2023-2028
 • Majetkové veci
 • Rôzne, interpelácie
 • Záver

schodza

 

2oktobe23

Obecný úrad oznamuje občanom,

že v stredu 11. októbra 2023 v dopoludňajších hodinách bude vykonaný zber objemného a nebezpečného odpadu.

 • Odpad je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov, kde ho odoberú pracovníci obecného úradu.
 • Odpad je možné po dohode so zamestnancom obecného úradu priniesť do 11. októbra 2023 aj do priestorov bývalej materskej školy (oproti obecnému úradu, súp. č. 34).
 • Nebezpečný odpad musí byť v riadne uzavretých nádobách, tak aby sa predišlo prípadnému znečisteniu životného prostredia.
 • !!! Staré elektrospotrebiče, pneumatiky a odpad, ktorý je možné vyseparovať nebude odobratý !!!

 

               voono

 

vatra

Obec Rudno nad Hronom v spolupráci s ŠK Rudno nad Hronom vás pozývajú na tradičné zapálenie vatry pri príležitosti osláv 79. výročia Slovenského národného povstania.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 2.9.2023 o 18:00 na ihrisku ŠK. 

 

V dňoch 28.- 31.augusta 2023 v čase 7:30 hod - 16:25 hodkonajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku  Žarnovica – Kozárovce.

V dôsledku výlukových prác budú v úseku Žarnovica- Kozárovce a späť nahradené náhradnou autobusovou dopravou /NAD/ nasledujúce osobné vlaky:

 V dňoch 28., 30., 31.8.2023:

Smer Levice: Os 5708, Os 5716, Os 5720

Smer Zvolen: Os 5713, Os 5717, Os 5721,

 Dňa 29.8.2023:

Smer Levice: Os 5708 a Os 5716

Smer Hronská Dúbrava: Os 5713 a  Os 5721,

 NAD nebude zachádzať na železničné zastávky Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom a Tekovská Breznica.

 Informácia o miestach zastavenia náhradnej autobusovej dopravy/NAD/:

Železničná stanica/zastávka 

Miesto zastavenia NAD 

Žarnovica

pred staničnou budovou 

Dolné Hámre

na autobusovej zastávke Voznica, rázc.

Voznica

na autobusovej zastávke Voznica, OcÚ

Rudno nad Hronom

na autobusovej zastávke Rudno nad Hronom, OcÚ

Nová Baňa

pred staničnou budovou 

Tekovská Breznica

na autobusovej zastávke Orovnica, OcÚ

Hronský Beňadik

pred

...

V dňoch 21.- 26.augusta 2023 v čase 8:00 hod - 16:25 hodkonajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku  Žarnovica – Kozárovce.

V dôsledku výlukových prác budú v úseku Žarnovica- Kozárovce a späť nahradené náhradnou autobusovou dopravou /NAD/ nasledujúce osobné vlaky:

 V dňoch 21.-25.8.2023:

Smer Levice: Os 5708, Os 5716, Os 5720

Smer Zvolen: Os 5713, Os 5717, Os 5721,

 Dňa 26.8.2023:

Smer Levice: Os 5708 a Os 5716

Smer Hronská Dúbrava: Os 5713 a  Os 5721,

NAD nebude zachádzať na železničné zastávky Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom a Tekovská Breznica.

Železničná stanica/zastávka 

Miesto zastavenia NAD 

Žarnovica

pred staničnou budovou 

Dolné Hámre

na autobusovej zastávke Voznica, rázc.

Voznica

na autobusovej zastávke Voznica, OcÚ

Rudno nad Hronom

na autobusovej zastávke Rudno nad Hronom, OcÚ

Nová Baňa

pred staničnou budovou 

Tekovská Breznica

na autobusovej zastávke Orovnica, OcÚ

Hronský Beňadik

pred staničnou budovou 

Psiare

pred železničnou zastávkou

Kozárovce

pred

...

mkdiv

koliesko23

150 arnovica Kozrovce 14 18 august 2023150 arnovica Kozrovce 14 18 august 2023

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech