I. polrok 2017 :

 

03.02.2017

31.03.2017

26.05.2017

 

 

 

 

  

Komisie pracujú podľa vlastných plánov práce a podľa potreby