I. polrok 2018 :

23.02.2018

27.04.2018

29.06.2018

I. polrok 2017 :                II. polrok 2017 :     

 

03.02.2017                                  18.08.2017                       

31.03.2017                                13.10.2017                       

26.05.2017                                08.12.2017                       

              

 

 

 

 

  

Komisie pracujú podľa vlastných plánov práce a podľa potreby