Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda: Erika Horváthová

Členovia: Ing. Edita Červenková, Imrich Bartoš, Ivan Gubán st., Božena Koniarová, Katarína Mičová, Mária Víglaská ml.

 

Komisia životného prostredia a na ochranu pred povodňami a požiarmi

Predseda: Michal Jančok

Členovia: Vladimír Jánošík, Peter Jančok, Mgr. Ján Kováčik, Jaroslav Škarba

 

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Imrich Bartoš

Členovia: Obecné zastupiteľstvo

 

Komisia kultúry, mládeže a športu

Predseda: Mgr. Marián Šurjanský

Členovia: Ľubomír Matiašovič, Vladimír Beihoffner, Miroslav Dudek, Imrich Bartoš, Erika Horváthová, Ing. Michal Jančok, Ladislav Uškrt

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Imrich Bartoš

Členovia: Erika Horváthová, Ing. Michal Jančok

 

Komisia rozvoja obce

Predseda: Ľubomír Matiašovič

Členovia: Mgr. Lenka Valková, Ing. Roman Lipiansky, Ing. Michal Jančok, Mgr. Ján Kováčik, Milan Šimkovič st., Ivan Gubán st., Ľubomír Kršjak