Identifikačné údaje o škole

 

Názov školy:

Materská škola

 

 

z-01

 

 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

 

 

 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

Riaditeľka MŠ:

Mgr. Oľga Budovcová

Učiteľka MŠ:

Marta Klongová

Typ MŠ:

Štátna

Adresa:

966 51, Rudno nad Hronom, č. 275

Telefón:

045 / 68 60 151

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (zatiaľ neaktívny)

Údaje o zriaďovateľovi:

Obec Rudno nad Hronom

Štatutárny zástupca:

PhDr. Marián Šurjanský – starosta obce

Telefón:

045/ 68 56 253

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Veľkosť a vybavenie školy

Materská škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí, je umiestnená v novopostavenej bezbariérovej budove, ktorá má tvar detskej vrtuľky. Priestor okrem šatne a hygienického zariadenia je otvorený. Počas spánku je priestor na spanie oddelený posuvnými paravánmi.

Otvorený priestor zo šatne je členený na centrálny hrací priestor a centrá výchovno- vzdelávacej činnosti. Stabilná je v priestore jedáleň a variabilná je časť slúžiaca na odpočinok, ktorá sa podľa počtu detí zmenšuje alebo zväčšuje do priestoru jedálne.

Samostatnú časť tvorí umyvárka s WC. Druhú časť budovy tvorí tzv. hospodárska časť, určená pre zamestnancov školy, je v nej umiestnená zborovňa, šatňa pre zamestnancov, kancelária vedúcej školského stravovania.

K budove patrí aj vonkajší areál školy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť edukačného prostredia materskej školy, je doplnený pieskoviskom, hojdačkami, preliezkou, detským domčekom, plochou na loptové hry.

skolka

Kapacita materskej školy je 21 detí. Materská škola je jednotriedna s vekovou skladbou detí od 2 do 6 rokov.

Spôsob stravovania

Jedlo sa deťom podáva v čase :             z-2
09.00 hod. – 09.15 hod. desiata
11.30 hod. – 12.00 hod. obed
14.30 hod. – 15.00hod. olovrant

Čas podávania stravy sa môže upraviť podľa otvorenia zariadenia a podľa požiadaviek rodičov. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školského stravovania. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Zloženie stravy je presne koncipované podľa štátnych školských noriem.

 Denný poriadok

Od 06.30 hod. - príchod detí

z-3

z-5

z-6

hry a hrové činnosti, voľné hry, individuálna práca s deťmi, zdravotné cvičenie, pohybové chvíľky, vzdelávacie aktivity
09.00 - 09.15 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu - desiata ( osobná hygiena, stolovanie, stravovanie )

vzdelávacie aktivity, individuálna práca s deťmi

pobyt detí vonku ( voľné hry, riadené pohybové hry, vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenia, vychádzky )

11.30-12.00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu - obed ( osobná hygiena, stolovanie, stravovanie )
oddychové činnosti, popoludňajší odpočinok
14.30-15.00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu - olovrant ( osobná hygiena, stolovanie, stravovanie )
do 16.30 hod. -  hry a hrové činnosti, voľné hry, individuálna práca s deťmi, zdravotné cvičenia, pohybové chvíľky, vzdelávacie aktivity, jazykové chvíľky
Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Na stiahnutie: