erb obce

Erb obce Rudno nad Hronom vychádzajúci z pečate obce z 1. pol. 19. storočia    pozostáva z modrého štítu, v strede je zlatá ruka držiaca zlatý bič, nad ňou strieborný lev, vľavo    dole strieborné čerieslo, dole strieborný lemeš. Zaujímavé je, že obec napriek tomu, že v nej poľnohospodárstvo nikdy nezohrávalo významnú úlohu má v erbe aj symboly roľníctva.

 

 

 

 

 

 

 Zástava (bude doplnené)