Oznamy:

 

 

Na pripomienkovanie:

 

VO/VOS

Oprava miestnej komunikácie - cesta na Uhliská - Výzva na predkladanie ponúk

                                                                                        Zápisnica z otvárania obálok

 

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách "Wifi pre Teba" - Výzva na predkladanie ponúk

                                                                                                                                                              Záznam z prieskumu trhu