Plánované podujatia na rok 2017:

Názov

Čas

Dátum

Poznámky (miesto, usporiadateľ, stav, ...)

Obecná zabíjačka

12:00

 21.01.2017

KD, ŠK RnH / Komisia kultúry - zrealizované

Fašiangová zábava (pochovávanie basy)

20:00

 25.02.2017

KD, ŠK RnH - zrealizované

Detský karneval

15:00

 26.02.2017

KD, Komisia kultúry, MŠ- zrealizované

Stavanie mája

16:30

28.04.2017

Pred OcÚ, Obec - zrealizované

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

18:30

06.05.2017

Ihrisko ŠK, Obec - zrealizované

Deň matiek

14:30

14.05.2017

KD,  Komisia kultúry, Obec - zrealizované

MDD + futbal rodičia deti

12:00

03.06.2017

 18.06.2017

Ihrisko ŠK,ŠK RnH - zrealizované

Kalvária a okolie, Komisia kultúry, Obec, MŠ - zrealizované

Guláš majster

 12:00

24.6.2017 

Ihrisko ŠK, ŠK RnH - zrealizované

Obecné dni. Anna bál

 

22.-23.07.2017

So: Strelecké preteky (Jaminá), volejbal. turnaj, kultúrny program, Anna bál

Ne: 10:30 sv. omša (kaplnka sv. Joachima a Anny), premietanie filmu a výstava v KD - zrealizované

SNP - táborák

18:00

26.08.2017

Ihrisko ŠK, Obec / ŠK RnH - zrealizované

Branné preteky strelcov

 10:00

19.8.2017 

Strelnica Jaminá, SZTŠ - zrealizované

Mikuláš

17:00

05.12.2017

MŠ, Komisia kultúry

Vianoce v obci

15:00

17.12.2017

KD, MŠ, spevokol, Novobanček, mažoretky

Štefanská zábava

20:00
26.12.2017 KD, ŠK RnH

Turnaj v stolnom tenise

10:00
30.12.2017 KD, SZTŠ

 

Plánované podujatia na rok 2016:

Názov

 Čas

Dátum

Poznámky (miesto, usporiadateľ, stav, ...)

Obecná zabíjačka

12:00

23.01.2016

KD, ŠK RnH / Komisia kultúry - zrealizované

Fašiangová zábava (pochovávanie basy)

20:00

06.02.2016

KD, ŠK RnH - zrealizované

Detský karneval

15:00

07.02.2016

KD, Komisia kultúry, MŠ- zrealizované

Veľkonočná zábava

20:00

27.03.2016

KD, ŠK RnH - zrealizované

Stavanie mája

16:00

29.04.2016

Pred OcÚ, Obec - zrealizované

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

17:00

07.05.2016

Ihrisko ŠK, Obec - zrealizované

Deň matiek

15:00

15.05.2016

KD,  Komisia kultúry, MŠ - zrealizované

MDD + futbal rodičia deti

12:00

05.06.2016

Ihrisko ŠK, Komisia kultúry MŠ- zrealizované

Guláš majster

12:00

25.06.2016

Ihrisko ŠK, ŠK RnH - zrealizované

Obecné dni. Anna bál

 

23.-24.07.2016

So: Strelecké preteky (Jaminá),  kultúrny program, Anna bál

Ne: 10:30 sv. omša (kaplnka sv. Joachima a Anny) - zrealizované

SNP - táborák

18:00

27.08.2016

Ihrisko ŠK, Obec / ŠK RnH - zrealizované

Branné preteky strelcov

18:30

20.08.2016

Strelnica Jaminá, SZTŠ - zrealizovné

Mikuláš

16:30

05.12.2016

MŠ, Komisia kultúry - zrealizované

Vianoce v obci

15:00

18.12.2016

KD, MŠ, spevokol, Novobanček, mažoretky - zrealizované

Štefanská zábava

20:00 26.12.2016 KD, ŠK RnH - nezrealizované

Turnaj v stolnom tenise

10:00 29.12.2016 KD, SZTŠ - zrealizovné

 

Plánované podujatia na rok 2015:

Názov

 Čas

Dátum

Poznámky (miesto, usporiadateľ, stav, ...)

Obecná zabíjačka

14:00

24.01.2015

KD, ŠK RnH / Komisia kultúry - zrealizované

Fašiangová zábava (pochovávanie basy)

20:00

14.02.2015

KD, ŠK RnH - zrealizované

Detský karneval

15:30

15.02.2015

KD, Komisia kultúry- zrealizované

Oslobodenie obce

14:00

08.03.2014 

Obec - zrealizované

Veľkonočný futbalový turnaj

08:00

28.03.2015

Multifunkčné ihrisko, ŠK RnH - zrušené, nespôsobilé ihrisko

Zábava - medzinárodný deň tanca

20:00

05.04.2015

KD, ŠK RnH - zrealizované

Stavanie mája

13:00

01.05.2015

Pred OcÚ, Obec - zrealizované

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

18:00

 

09.05.2015

Ihrisko ŠK, Obec - zrealizované

Deň matiek

14:00

10.05.2015

KD, Komisia kultúri - zrealizované

MDD + futbal rodičia deti

12:00

30.05.2015

Ihrisko ŠK, Komisia kultúry - zrealizované

Guláš majster

08:00

20.06.2015

Ihrisko ŠK, ŠK RnH - zrealizované

Obecné dni. Anna bál

25.-26.07.2015

 

So: Strelecké preteky (Jaminá), Futbalový turnaj (ihrisko ŠK), Ľudové remeslá, kultúrny program, Anna bál

 

Ne: 10:30 sv. omša (kaplnka sv. Joachima a Anny) - zrealizované

SNP - táborák

18:00

29.08.2015

Ihrisko ŠK, Obec / ŠK RnH - zrealizované

Regrútska zábava

20:00

26.09.2015

KD, ŠK RnH - nezrealizované

Hodová zábava

20:00

07.11.2015

KD, SZTŠ / ŠK RnH - zrealizované

Mikuláš

17:00

05.12.2015

MŠ, Komisia kultúry - zrealizované

Vianoce v obci

16:00

19.12.2015

KD, MŠ, spevokol, Novobanček, mažoretky - zrealizované

Štefanská zábava

20:00 26.12.2015 KD, ŠK RnH - zrealizované

Turnaj v stolnom tenise

10:00 28.12.2015 KD, SZTŠ - zrealizovné

Silvestrovská zábava

20:00 31.12.2015 KD, ŠK RnH - nezrealizované

 

História podujatí 2012-2014