Plánované podujatia na rok 2019

Názov

Čas

Dátum

Poznámky (miesto - usporiadateľ, stav, ...)

Trojkráľová vychádzka 12:00  06.01.2019 Zraz pred OcÚ - zrealizované

Obecná zabíjačka

12:00

 26.01.2019

KD - ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Fašiangová zábava

20:00

 02.03.2019

KD - ŠK Rudno nad Hronom -zrealizované

Detský karneval

15:00

17.02.2019

KD - Obec, MŠ - zrealizované

Stavanie mája

16:00

30.04.2019

Pred OcÚ - Obec, MŠ - zrealizované 2. mája

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

18:30

04.05.2019

Ihrisko ŠK - Obec, ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Výstup na Drastvicu

07:45

11. 05.2019 

Zraz pri OcÚ- Obec - zrealizované

Deň matiek

15:00

12.05.2019

KD - Obec - nezrealizované

MDD

15:00

01.06.2019

Ihrisko ŠK - ŠK Rudno nad Hronom, Obec, MŠ

Guláš majster

 15:00

22.06.2019

Ihrisko ŠK - ŠK Rudno nad Hronom

Strelecké preteky o pohár starostu obce

9:00

27.07.2019

Strelecké preteky (Jaminá) - SZTŠ

Tanečná zábava 20:00

27.07.2019

Tanečná zábava - KD Rudno nad Hronom

SNP - táborák

18:00

31.08.2019

Ihrisko ŠK - Obec, ŠK Rudno nad Hronom

Branné preteky strelcov

 10:00

24.08.2019 

Strelnica Jaminá - SZTŠ
Strelecká súťaž jednotlivcov 08:30 28.09.2019 Strelnica Jaminá - SZTŠ
Hodová zábava 20:00 9.11.2019 KD -Obec

Mikuláš

16:30

05.12.2019

MŠ - Obec, MŠ

Vianoce v obci

15:00

15.12.2019

KD - Obec, MŠ, kultúrny program

Turnaj v stolnom tenise

09:00 a 14:00  27.12.2019 KD - SZTŠ

Podujatia vyznačené červenou farbou nemajú napr. pevne stanovený termín alebo miesto konania a pod. Informácie budú priebežne aktualizované.                   

 

Plánované podujatia na rok 2018

Názov

Čas

Dátum

Poznámky (miesto - usporiadateľ, stav, ...)

Obecná zabíjačka

12:00

 20.01.2018

KD - ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Fašiangová zábava (pochovávanie basy)

20:00

 10.02.2018

KD - ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Detský karneval

15:00

 11.02.2018

KD - Obec, MŠ - zrealizované

Stavanie mája

16:00

30.04.2018

Pred OcÚ - Obec, MŠ - zrealizované

Výstup na Drastvicu 08:00 01.05.2018 Zraz pri Baníckej kaplnke - Obec  - zrealizované

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

18:30

05.05.2018

Ihrisko ŠK - Obec, ŠK Rudno nad Hronom  - zrealizované

Deň matiek

15:00

13.05.2018

KD - Obec, DS Dom chvály N. Baňa - zrealizované

MDD

12:00

02.06.2018

Ihrisko ŠK - ŠK Rudno nad Hronom, Obec, MŠ - zrealizované

Guláš majster

 12:00

23.06.2018

Ihrisko ŠK - ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Obecné dni, Anna bál

 

28.-29.07.2018

So: Strelecké preteky (Jaminá), kultúrny program, Anna bál

Ne: 10:30 sv. omša (kaplnka sv. Joachima a Anny) - zrealizované

SNP - táborák

18:00

25.08.2018

Ihrisko ŠK - Obec, ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Branné preteky strelcov

 10:00

?25.08.2018? 

Strelnica Jaminá - SZTŠ

Mikuláš

17:00

05.12.2018

MŠ - Obec, MŠ - zrealizované

Vianoce v obci

15:00

16.12.2018

KD - Obec, MŠ, program: Rudnianka, deti MŠ, Brežanček, tanečný pár (Emka a Miško)  - zrealizované

Turnaj v stolnom tenise

10:00 a 14:00  27.12.2018 KD - SZTŠ

 

Plánované podujatia na rok 2017

Názov

Čas

Dátum

Poznámky (miesto, usporiadateľ, stav, ...)

Obecná zabíjačka

12:00

 21.01.2017

KD, ŠK RnH / Komisia kultúry - zrealizované

Fašiangová zábava (pochovávanie basy)

20:00

 25.02.2017

KD, ŠK RnH - zrealizované

Detský karneval

15:00

 26.02.2017

KD, Komisia kultúry, MŠ- zrealizované

Stavanie mája

16:30

28.04.2017

Pred OcÚ, Obec - zrealizované

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

18:30

06.05.2017

Ihrisko ŠK, Obec - zrealizované

Deň matiek

14:30

14.05.2017

KD,  Komisia kultúry, Obec - zrealizované

MDD + futbal rodičia deti

12:00

03.06.2017

 18.06.2017

Ihrisko ŠK,ŠK RnH - zrealizované

Kalvária a okolie, Komisia kultúry, Obec, MŠ - zrealizované

Guláš majster

 12:00

24.6.2017 

Ihrisko ŠK, ŠK RnH - zrealizované

Obecné dni. Anna bál

 

22.-23.07.2017

So: Strelecké preteky (Jaminá), volejbal. turnaj, kultúrny program, Anna bál

Ne: 10:30 sv. omša (kaplnka sv. Joachima a Anny), premietanie filmu a výstava v KD - zrealizované

SNP - táborák

18:00

26.08.2017

Ihrisko ŠK, Obec / ŠK RnH - zrealizované

Branné preteky strelcov

 10:00

19.8.2017 

Strelnica Jaminá, SZTŠ - zrealizované

Mikuláš

17:00

05.12.2017

MŠ, Komisia kultúry -zrealizované

Vianoce v obci

15:00

17.12.2017

KD, MŠ, spevokol, Novobanček - zrealizované

Turnaj v stolnom tenise

10:00
30.12.2017 KD, SZTŠ - zrealizované

 

História podujatí 2015-2017

História podujatí 2012-2014