Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

12. novembra 2018

Správa miestnej volebnej komisie v Rudne nad Hronom o výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávy obcí dňa 10.11.2018

7. novembra 2018 - Voľby do samosprávy obcí

Oznamujeme občanom, že voľby do samosprávy obcí sa konajú dňa 10. novembra 2018 v čase od 7,00 do 22,00 hodiny v zasadačke obecného úradu. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Volič môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky mimo volebnú miestnosť do 10. novembra 2018 do 12,00 hodiny v pracovné dni na obecnom úrade alebo telefonicky na čísle 045/6856253.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

22. októbra 2018

Výbor Pozemkového spoločenstva Rudno nad Hronom zvoláva Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva,

ktoré sa bude konať dňa 25.11.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome v Rudne nad Hronom.

Ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, žiadame Vás, aby ste za seba niekoho splnomocnili

Zmluva o PS k nahliadnutiu

Zoznam podielnikov v PS

  

25. septembra 2018

Obec Rudno nad Hronom a divadelný súbor Šášovčan Vás dňa 21.10.2018 o 18:00 hod. všetkých srdečne pozývajú

na komédiu s kriminálnou zápletkou Z ničoho nič vražda.

z nicoho nic vrazda

Všetky aktuality nájdete tu